Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

 

Uwaga harcerze i harcerki!

Przypominamy o opłacaniu składek za III kwartał.
Opłaty należy dokonać na na numer konta ING Bank Śląski S.A. 95 1050 1155 1000 0005 0096 7286
W tytule wpisujemy Imię i Nazwisko dziecko, środowisko (czyli drużyna, szczep) oraz okres za jaki płacimy.

Dziękujemy