Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

5. listopada będzie kolejny pierwszy poniedziałek miesiąca stąd Komisja Stopni Instruktorskich o godzinie.17.00 zaprasza na posiedzenie zainteresowanych otwarciem/zamknieciem prób instruktorskich. Prosimy o informację o planowanym przyjściu i przesłanie wniosku i programu próby do dh Kasi Łukawskiej-Pasternak - Przewodniczącej Komisji, by członkowie KSI wiedzieli jak i czy zorganizować spotkanie. Czuwaj !