Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

mauersberger1Urodził się 4 września 1877r. w Warszawie. Edukację swoją rozpoczął w stolicy, następnie wyjechał do Algieru ze względów zdrowotnych (zagrożenie chorobą płuc). Po wyzdrowieniu studiował teologię i filozofię w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora teologii prawa kanonicznego. Po powrocie uczył religii najpierw na tajnych kompletach, a następnie w polskich szkołach średnich oraz na kursach kształcenia nauczycieli. W 1914r. pełnił funkcję kapelana obozu skautowego w Skolem. W 1915r. został członkiem Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie, gdzie zajął miejsce ks. Kazimierza Lutosławskiego. W 1916r. został wybrany na Przewodniczącego Naczelnej Komendy jednolitego ZHP. W marcu 1918r. otrzymał od policji niemieckiej rozkaz rozwiązania drużyn harcerskich. W 1920r. kierował akcją oświatową w szpitalach warszawskich z ramienia PCK. Wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie uzyskał stopień proboszcza wojsk w randze podpułkownika. W 1923 roku zostaje wybrany na Przewodniczącego ZHP, funkcje to pełni także w latach 1927-29. W okresie okupacji pełni funkcję Przewodniczącego ZHP w kraju. Poszukiwany przez Gestapo ukrywał się w Konstancinie, gdzie zmarł 12 sierpnia 1942r. Ksiądz Jan Mauersberger napisał wiele książek o tematyce harcerskiej między innymi: "Katechizm harcerza", "Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego", Związek zuchów, czyli młodych skautów".