Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

kaminskiUrodzony 20 stycznia 1903 roku; zmarł 15 marca 1978 roku. Zaistniał jako pedagog, wychowawca, wybitny instruktor, ale przede wszystkim jako harcerz. W swoim życiu przeszedł wszystkie szczeble hierarchii harcerskiej. Lata XX to praca jako instruktor w Komendzie Warszawskiej Harcerzy, a w latach 1928 ? 29 jako Komendant Chorągwi Mazowieckiej. Już wtedy widoczne było jego zaangażowanie w pracę z 8 ? 11-letnimi dziećmi.

Na łamach tygodnika ?Iskry? prowadził swą własną stałą rubrykę nazwaną: ? Na tropie harcerskim?. W rubryce tej w latach 1928 ? 29 zaczął drukować pierwsza wersję swojej przyszłej książki: ? Antek Cwaniak?, która ukazywała się tam w odcinkach. Od roku 1928 pisał również felietony do ?Płomyka?.

Do swojej taktyki szkolenia młodych harcerzy wprowadził mnóstwo gier i zabaw, które bardzo przemawiały do polskich dzieci. W latach pracy stworzył oryginalną metodę pracy z zuchami, którą przekazywał jako kierownik szkoły instruktorskiej dla drużynowych zuchowych w Nierodzimiu k. Skoczowa.

Kamiński objął nadzór nad 10 osobową polską delegacją biorącą udział w Międzynarodowej Konferencji Wilczęcej w Gilwell Park w Wielkiej Brytanii, na którą została wydana książka ?Zuchy ? The Polish Wolf Cubs? . Od listopada 1939 do wybuchu powstania warszawskiego pracował jako redaktor ?Biuletynu Informacyjnego?.

Jako szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu stołecznego AK pracował od roku 1941. Tam kierował małym sabotażem oraz był komendantem organizacji ?Wawer?. Po wojnie aktywnie włączył się do odbudowy Związku. Rozprawa ?Metoda harcerska w wychowaniu i nauczaniu szkolnym? przyczyniła się do otrzymania przez Kamińskiego tytułu dr filozofii.  Następnie podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim. Tam zaprosił wielu wybitnych instruktorów, którzy następnie wzięli udział w obradach Łódzkiego Zjazdu Działaczy Harcerskich.

Do ważniejszych książek Kamińskiego należą: ?Antek Cwaniak?, ?Kamienie na Szaniec?, ?Zośka i Parasol? oraz ?Andrzej Małkowski?.