Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

sedlaczekUrodził się 31 stycznia 1892 roku w Kołomyi. Służbę w harcerstwie rozpoczął jako przyboczny 7 Lwowskiej Drużyny Skautowej. Od 1913 roku współtworzył pismo "Skaut". W tymże roku został sekretarzem Związkowego Naczelnictwa Skautowego. W latach 1914-1915 prowadził tajną prace skautową w zajętym przez wojska rosyjskie Lwowie. Od 1915 do 1919 roku był naczelnikiem Harcerstwa Polskiego w Państwie Rosyjskim. W tym też czasie redagował pismo "Młodzież".

Po przyjeździe do Warszawy w 1919 roku wszedł w skład Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Harcerskiej. Rok później redaguje nowe pismo harcerskie "Harcerz" a dwa lata później także "Wiadomości Urzędowe". W latach 1919-21 i 1925-31 pełni funkcję Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej. Równocześnie studiuje najpierw pedagogikę następnie filozofię. W 1932 roku obejmuje stanowisko kierownika Działu Programowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W dalszym ciągu redaguje i wydaje "Harcerza", który w 1937r. zmienia nazwę na "Zagończyk".

W czasie okupacji współtworzy "Harcerstwo Polskie" i zostaje pierwszym naczelnikiem tej organizacji. W 1941 roku zostaje aresztowany i pod zarzutem konspiracji zesłany do Oświęcimia gdzie 3 sierpnia tegoż roku umiera.
Stanisław Sedlaczek jest autorem m.in. "Szkoły harcerza", "Harcerstwa Polskiego", "Genezy harcerstwa i skautingu". Przetłumaczył również na język polski "Wskazówki dla skutmistrzów" Baden-Powella oraz "System zastępowy" Rolanda E. Philippsa.