Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

harcerzsstarsi2015

 

16 Drużyna Starszoharcerska
"Incognito"

spotyka się w Oleśnie
co drugą środę o 17.00

Drużynowa:
przewodniczka
Iga Mieczkowska

e-mail:
incognito16dsh@gmail.com