Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

royalrangers201Royal Rangers Polska (RRP) jest ogólnopolską, chrześcijańską organizacją skautową (harcerską). Odwołujemy się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa. Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży, w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. W RRP pracujemy metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności. Nasze ideały wychowawcze RRP określają: Złota Zasada, Przyrzeczenie i Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie Royal Rangers brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."

Prawo Royal Rangers brzmi:
Royal Rangers jest:
1.Gotowy - psychicznie, fizycznie, duchowo.
2.Czysty - na ciele, w myślach i w mowie.
3.Uczciwy - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
4.Dzielny - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
5.Wierny - Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
6.Uprzejmy - miły, grzeczny, troskliwy.
7.Posłuszny - rodzicom, liderom, przełożonym.
8.Duchowy - modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Prowadzone działania:
Szczepy w 27 miastach prowadzą systematyczną pracę poprzez zajęcia skautowe dla dzieci ze wszystkich środowisk. Przy obozach współpracujemy z MOPS-ami oraz osobami prywatnymi wspierającymi naszą działalność. Prowadzimy zajęcia i realizujemy projekty przy współpracy z Urzędami Gmin, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodową Agencją Programu Młodzież w Działaniu.

Program Royal Rangers zakłada harmonijny rozwój we wszystkich 4 aspektach życia człowieka (fizycznym, społecznym, duchowym i intelektualnym) oraz w wiedzy i praktyce skautowej.

Został przygotowany z myślą o korzyściach płynących zarówno dla młodych ludzi jak i dla liderów. Poza profilaktyką oferuje praktyczne życiowe doradztwo i umiejętność efektywnego wykorzystania talentów.

Ten aktywny program pomaga młodym ludziom zastosować w praktyce nauczanie biblijne. Ludzie tylko wtedy mogą zajmować się dojrzałą i odpowiedzialną służbą dla Boga, kiedy będą praktykować społeczność z Synem Bożym i aktywnie odpowiedzą na powołanie zgodne z ich naturalnymi i charyzmatycznymi darami. Potrójny cel służby Royal Rangers to:

  • Przyprowadzić młodych ludzi do Chrystusa.
  • Nauczyć ich trwania w bliskiej relacji z Nim.
  • Przygotować ich do służby dla Boga pod przywództwem Chrystusa.

Royal Rangers nie jest konkurencją ani próbą zastąpienia katechezy, musi istnieć współpraca pomiędzy tymi służbami. Dzieci i młodzież należące do Royal Rangers muszą regularnie uczestniczyć w zajęciach katechezy w swojej grupie wiekowej. Wszystko, co chcemy wprowadzić w praktykę powinno opierać się o Słowo Boże, w którym zawarte jest prawdziwe nauczanie. Każda zaś służba może przetrwać tylko wtedy, kiedy nauka jest praktykowana. Program Royal Rangers przekształca nabytą wiedzę w praktyczne doświadczenie.

W Royal Rangers pracuje się z dziećmi i młodzieżą poprzez:

1. Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym.
2. Zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.
3. Zdobywanie stopni skautowych.
4. Zdobywanie sprawności.
5. Szkolenia skautów i instruktorów.
6. Realizowanie projektów edukacyjnych, sportowych, charytatywnych i innych

Informacja pochodzi ze strony
royalstrona2012