Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją harcerską działającą od 1996 roku. Nasze drużyny harcerskie i gromady zuchowe działają na terenie Warszawy, Warki i Pruszkowa. Skupione są w 2 hufcach - Hufcu Harcerek SAD im. Powstania Warszawskiego oraz Hufcu Harcerzy im. Powstania Warszawskiego.

Swoją działalność opieramy na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, w zależności od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom - Prawdzie  i  Sprawiedliwości. W czasie zbiórek, biwaków, zimowisk, kolonii zuchowych i obozów harcerskich młodzi ludzie poznają harcerski system wartości i uczą się zgodnie z nim postępować.

Czym  Stowarzyszenie Harcerskie różni się od innych organizacji harcerskich?

Jesteśmy przekonani, że osoby niewierzące mogą być harcerzami. Członkowie Stowarzyszenia Harcerskiego mają do wyboru jedną z dwóch rot Przyrzeczenia Harcerskiego.  W statutach innych organizacji uwzględnione jest tylko Przyrzeczenie, którego złożenie jest równoznaczne z wyznaniem wiary.
Uznajemy prymat wartości chrześcijańskich jako fundamentu europejskiej moralności. W drużynach prowadzone jest wychowanie duchowe, wobec większości harcerzy przybierające formy formacji religijnej. W Stowarzyszeniu Harcerskim zarówno chrześcijanie, niechrześcijanie, jak i ateiści, wspomagani przez drużynowych, mają prawo pracować nad swym rozwojem moralnym.

Utrzymujemy żywe kontakty ze wszystkimi organizacjami harcerskimi działającymi w Warszawie. Braliśmy udział w Białej Służbie (w strukturach ZHR) w 1999, 2001, 2002. Wspólnie z Hufcem ZHP Warszawa Mokotów pracuje Kapituła Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ?ZAWISZA"-Federacja Skautingu Europejskiego  korzystało z gościny w lokalu SH podczas przygotowań do zlotu skautów Eurojamu 2003.

Stowarzyszenie Harcerskie stara się pełnić służbę - dwa razy w roku wspomagamy samorząd dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przygotowaniu i rozniesieniu ponad tysiąca paczek świątecznych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Współpracujemy również przy organizacji wyborów /dowóz niepełnosprawnych/, imprez dla dzieci, uroczystości dla mieszkańców Śródmieścia.

Ważnymi datami w kalendarzu Stowarzyszenia Harcerskiego są 1 sierpnia i 2 października, graniczne daty Powstania Warszawskiego. W te dni odbywają się uroczystości pod pomnikiem przy placu Krasińskich. Większość drużyn należących do Stowarzyszenia Harcerskiego tworzyła niegdyś Hufiec ZHP Warszawa Śródmieście, który przez lata walczył o prawo do noszenia imienia Powstania Warszawskiego. Dziś  imię Powstania Warszawskiego noszą oba hufce Stowarzyszenia Harcerskiego. Co roku 2 października, w dniu Święta Hufca, harcerki zapalają znicze na trasie kanałów, którymi poruszali się Powstańcy Warszawy.

tekst za http://www.sh.org.pl/
stwharcerski2012