Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

JOTI

jota joti 2008Światowe Skautowe Jamboree w Internecie (JOTI) jest ogólnoświatowym spotkaniem skautów, które odbywa się w internecie w każdy trzeci weekend paĽdziernika. Jest to oficjalna impreza Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)

W ten weekend tysiące skautów z całego świata spotyka się, aby móc skontaktować się za pomocą internetu, bez znaczenia z jakiego miejsca na Ziemii i przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych technologii, jak przeglądarki internetowe, e-maile, czaty, komunikatory, mikrofony, skanery, kamery cyfrowe. Równolegle do tego skauci na całym świecie mogą uczestniczyć w Jamboree On The Air (JOTA), przedsięwzięciu, podczas którego harcerze, wspierani przez lokalne grupy radio operatorskie kontaktują się przy użyciu radia.

Najpowszechniejszą formą komunikacji jest e-mail oraz chat zwany (skrót od angielskiego Internet Relay Chat). JOTI umożliwia nawiązanie przyjaźni ze skautami z innych krajów i dowiedzenie się więcej o ich życiu codziennym, a także wymianę doświadczeń skautowych. Często kontakty zawarte w ten sposób przekształcają się w długotrwałe przyjaźnie, które stają się powodem wymian między drużynami oraz wspólnych przedsięwzięć.
Od roku 1996 JOTI jest oficjalnym przedsięwzięciem WOSM i ma swoje stałe miejsce na stronach internetowych Światowego Biura Skautowego.

JOTA

jotajoti2007Każdego roku i trzeci weekend października setki, tysiące skautów i przewodniczek na całym świecie wymienia się pozdrowieniami, ucząc się o każdym kraju, kulturze, wymieniając się pomysłami programowymi i poznając nowych przyjaciół. Kontakty pomiędzy nimi nawiązywane są przez amatorskie radiostacje (JOTA)

JOTA jest coroczną imprezą, w czasie której skauci i przewodniczki porozumiewają się miedzy sobą korzystając z amatorskich połączeń radiowych. Poprzez fale radiowe wymieniają się doświadczeniami i pomysłami.
Od 1958 roku, kiedy miało miejsce pierwsze Jamboree W Eterze, poprzez tę imprezę spotkały się już tysiące skautów i przewodniczek. Rozmawianie ze skautami z innych części świata jest nie tylko dobrą zabawą, ale pozwala też na zdobycie wiedzy o innych krajach i tamtejszym ruchu skautowym. Wiele znajomości nawiązanych w czasie JOTA owocowało późniejszą wymianą korespondencji i wieloletnimi kontaktami między drużynami.
Bez ograniczeń wiekowych czy liczby uczestników i przy niskich lub zerowych kosztach, JOTA oferuje skautom i przewodniczkom możliwość kontaktowania się ze sobą za pomocą amatorskich radiostacji. Radiostacje są obsługiwane przez licencjonowanych radiooperatorów. Wielu skautów i instruktorów posiada licencje i własne nadajniki, ale większość uczestników JOTA korzysta ze stacji należących do lokalnych klubów radiowych lub indywidualnych radioamatorów. Dziś niektórzy operatorzy korzystają nawet z telewizyjnych lub komputerowych łączy komunikacyjnych.

Termin i czas trwania imprezy
Światowe Jamboree w Eterze jest organizowane co roku, w trzeci pełny weekend października. Impreza rozpoczyna się o godzinie 00.00 czasu lokalnego w sobotę i kończy 48 godzin później, o 24.00 czasu lokalnego w niedzielę. W obrębie tych ram każda stacja może określić swoje godziny działania.
Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego już od lat aktywnie uczestniczą w tym ogólnoświatowym wydarzeniu.
JOTA w 2003 roku zgromadziła ponad 500 tys. uczestników ze 100 krajów, zrzeszonych w Światowych Organizacjach Skautowych (WOSM i WAGGS). Wspólne spotkanie skautów europejskich, amerykańskich, afrykańskich, azjatyckich i australijskich to wielkie wydarzenie dla wszystkich skautów i harcerzy. To przełamywanie barier tak językowych, jak i kulturowych.
Uczestnikami byli skauci z tak egzotycznych dla nas krajów jak: Kamerun, Tajlandia, Dominikana, Mauritius i Zimbabwe.
JOTA to także wyzwanie technologiczne dla skautów i umiejętności zastosowania ich w celu nowych nawiązania nowych kontaktów i pozyskania przyjaciół. Przykładem zeszłoroczna łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, nawiązana, przez skautów z Holandii.


Z roku na rok zwiększa się liczba uczestników skautowego spotkania w eterze i internecie. W Polsce nie jest inaczej, także w związku dostępnością do internetu.  W spotkaniach w eterze będą uczestniczyć Harcerskie Kluby Łączności, korzystające ze sprzętu klubowego. Na każdej radiostacji będą pracować licencjonowani operatorzy, jak i harcerki i harcerze bez uprawnień zgodnie z polskimi przepisami, a w internecie bez ograniczeń drużyny harcerskie z całego kraju.

W celu przezwyciężenia barier językowych w zeszłym roku grupa skautów z Południowej Afryki opracowała J-kod. Kod służy do ułatwienia elementarnej konwersacji. Jest on tłumaczony na wiele języków i rozprowadzany przez internet.

Oficjalna polska strona JOTI
jotapolska2012