Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

JOTT - Jamboree on The Trial - Jamboree na Szlaku jest corocznie obchodzonym dniem wspólnej wędrówki Światowego Ruchu Skautowego. Każdego roku, w drugi weekend maja, skauci z wielu krajów, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, wyruszają na szlak. Zuchy i młodsi harcerze odwiedzają lokalną ścieżkę przyrodniczą lub organizują biwak w lesie. Harcerze starsi badają wybrany szlak wycieczkowy podczas zdobywania sprawności, wybierają się na wędrówkę, lub odwiedzają interesujące miejsca. Wędrownicy i instruktorzy organizują dłuższe wyprawy lub projekty służby związane z wyznaczaniem nowych lub odnową zapomnianych szlaków. Wszystkim przyświeca jeden cel: wędrówka ku lepszej przyszłości przez Scauting.

jott2013