Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

lilijkaHistoria :
Lilijka - to symbol wielu męskich organizacji skautowych. W Polsce po raz pierwszy pojawiła się  w Polskiej Organizacji Skautowej (od 1916r. używającej nazwy Związku Harcerstwa Polskiego) w Piotrkowie jako jej symbol. Lilijkę te w 1918r wpisano w krzyż harcerski. W 1927 roku umieszczono na ramionach lilijki skrót haseł Filaretów: ONC - Ojczyzna, Nauka, Cnota. Na zwieńczeniu - napis ZHP. Skrót ONC istniał na lilijce do 1965 roku. Wówczas decyzjami nowego regulaminu zmieniono zarówno kształt jak i usunięto z niej napisy. VII Zjazd (1981) przywrócił tradycyjne oznaczenie i wygląd harcerskiej lilijki.

Symbolika :
Lilijka kształtem swym przypomina zakończenie igły magnetycznej wskazującej biegun północny, symbolizuje to powinność przestrzegania przez harcerza Prawa Harcerskiego jak i  wskazywać drogę do osiągania ideałów.
Lilijka symbolizuje również czystość i cnotę.

Technikalia :
Lilijka ma wysokość 30 mm, tłoczona jest z metalu. Harcerze w okresie próbnym noszą lilijkę w miejscu krzyża harcerskiego. Na ubraniu cywilnym harcerze i instruktorzy mogą nosić miniaturki lilijki. członkowie drużyn specjalności wodnej jest lilijka połączona z kotwicą. Instruktorzy mogą nosić lilijki w kolorach podkładek o wysokości 6cm, naszywane na lewym rękawie munduru, 10 cm poniżej wszycia naramiennika. Stanowi element Krzyża Harcerskiego.

Lilijka skautowa :
Lilijkę jako symbol skautingu zaproponował Baden-Powell. Symbolizowana na igle kompasu (wówczas zawsze miała kształt lilijki). Pod lilijką znajduje się wstęga z końcami podwiniętymi ku górze - symbolizują one uśmiech skauta. Na wstędze zaś widnieje napis "Be prepared" (bądź gotów, Czuwaj) co należy rozumieć następująco: skaut ma starać się o to, aby każdej chwili był zdrów na duchu i na ciele i gotów wypełniać swój obowiązek.