Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

wosm2Symbol lilii wskazuje drogę służby i braterstwa wszystkich skautów na świecie. Symbol ten przypomina skautom o tym, że tak jak kompas mają być rzetelni i godni zaufania w przestrzeganiu swych skautowych ideałów i w pokazywaniu drogi innym.

Trzy części lilijki symbolizują trzy zasady ruchu skautowego: służbę Bogu, służbę innym i służbę samemu sobie.

Dwie gwiazdki symbolizują Prawo i Przyrzeczenie Skautowe (lub prawdę i wiedzę) albo zawsze czujne oczy skauta.

Gwiazdki są pięcioramienne co może oznaczać pięć stron świata: 4 podstawowe i jedną wymarzoną.

Główny symbol otoczony jest sznurem związanym węzłem płaskim, symbolizującym jedność i braterstwo ruchu skautowego na całym świecie.

Symbol jest biały na tle królewskiej purpury. Kolory te oznaczają odpowiednio: czystość i przywództwo (lub pomaganie innym).