Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

O Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Kierować nimi chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być!


O daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zgłusz nam noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź w nas moc

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być!


Z więziennych ciemnic, z kajdan, krat
O usłysz Panie głos!
Racz wrócić wolność Polsce, nam...
Szatańską zetrzyj moc!

"Modlitwa Harcerska" napisana została w sierpniu 1919r. na uroczystość przyrzeczenia harcerskiego drużyny żeńskiej im. Królowej Jadwigi.  Pierwszą zwrotkę ("O Panie Boże, Ojcze nasz") napisał profesor Stanisław Bugajski, drugą ("Wszak Ciebie i Ojczyznę") Olga Drahonowska-Małkowska, a trzecią ("Z więziennych ciemnic, z kajdan, krat")- E.W. Staniewski w więzieniu UB na Rakowieckiej w Warszawie w 1948 r. Modlitwa ta również śpiewana była przez żołnierzy II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz harcerzy Szarych Szeregów walczących w Powstaniu Warszawskim. Do dzisiaj w wielu drużynach harcerskich (zarówno w ZHP jak i w ZHR) pieśń tę śpiewa się podczas ognisk, kominków czy przyrzeczenia harcerskiego.