Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Namiestnik Zuchowy:  pwd. Oktawia Basan
kontakt e-mail  oktawia.basan@wp.pl

Namiestnik Harcerski: pwd. Dominika Beszoner
kontakt e-mail: d.beszoner@gmail.com

Namiestnik starszoharcerski: przewodnik Błażej Widera
kontakt e-mail: kamerun971204@gmail.com