Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

1 sierpnia 2018r. Lubliniec oddał hołd Powstańcom Warszawskim. W inicjatywie zorganizowanej przez nasz Hufiec wzięły udział następujące formacje: żołnierz JWK - Cisi i skuteczni, przedstawiciel Policja Lubliniec, przedstawiciel Służba Więzienna z Lublińca, Fundacja "Wspieram cicho i skutecznie", OSP Lubliniec, Szkolne koło PCK z ZSOT Lubliniec - Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych oraz liczni zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta.

powstanielibliniec2018tgt

Każdy z przechodniów otrzymał kartę BohaterON, którą mógł od razu wypełnić, oraz upominki od Patriotycznego Lublińca,  a także ulotki z informacjami o Powstaniu Warszawskim.

powstanielibliniec2018tgt8

Punktualnie o 17:00 cały rynek zamarł w bezruchu na dźwięk syren alarmowych.

powstanielibliniec2018tgt4

Dziękujemy wszystkim za przybycie.