Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

W dniu 15 grudnia lublinieccy harcerze podjęli Betlejemskie Światło Pokoju po mszy świętej na Jasnej Górze. Od tego dnia harcerze podtrzymywali ogień, aby w sobotę (21 grudnia) dostarczy go do wszystkich kościołów i instytucji w naszym mieście i powiecie. Tego samego dnia wieczorem w Gimnazjum nr 1 odbyła się harcerska wigilia, którą zaszczycił swą obecnością burmistrz miasta Lublińca - pan Edward Maniura. W niedzielę 22 grudnia podczas mszy świętej w Kościele Świętego Stanisława Kostki harcerze z drużyny działającej przy szkole katolickiej wnieśli B.Ś.P, a podczas sprawowania eucharystii trzymali przy nim wartę. Po zakończeniu mszy świętej władze hufca oficjalnie przekazały Betlejemskie Światło Pokoju przedstawicielom miasta i powiatu, aby mogło dotrzeć do każdego domu w naszym mieście.


Tegoroczne hasło "Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!" to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na zmianę siebie. Wiemy, że tylko autentyczny przykład pociąga za sobą innych, dlatego sami wymagamy najwięcej od siebie. Wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie dobro, którym może zarażać innych. Tego i sobie i wszystkim mieszkańcom naszego powiatu życzymy w nadchodzącym 2014 roku.:)

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
ogienbetlejeski2013aswert

Ostatni dzień zjazdu rozpoczął się od wyborów uzupełniających do Sądu Harcerskiego oraz CKR. Do sądu zgłoszono tylko jedną kandydaturę a do CKR-u 4.

Po wyborze całego składu Zjazd obradował nad wyborem Komisji Statutowej, która w okresie między Zjazdami ma zająć się przygotowaniem projektu nowego Statutu z zaleceniem aby był dokumentem, krótkim  i zawierającym tylko najważniejsze sprawy.  Następnie Zjazd pracował nad Stanowiskami, Uchwałami oraz odbyła się dyskusja plenarna nad sprawami ważnymi dla związku.

W czasie dania odbyły się pierwsze posiedzenia wybranych władz. Przewodniczącym CKR-u została dh. hm. Anna Piekacz z naszej Chorągwi, natomiast v-ce przewodniczącym Sądu został dh. Artur Zięba.

Zjazd zakończył swoje obrady, krótko po godzinie 14:00.

Szczegółowe informacje co do przyjętych dokumentów, relacje oraz pozostałe informacje znajdziecie na stronie www.zjazd.zhp.pl

Trzeci dzień Zjazdu był dniem kontynuacji wyborów do władz ZHP - do Centralnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Harcerskiego oraz Rady Naczelnej.

W wyniku wyborów z Śląskiej Chorągwi ZHP do poszczególnych władz zostali wybrani:
Centralna Komisja rewizyjna - hm. Anna Piekarz
Naczelny Sąd Harcerski - hm. Artur Zięba
Rada Naczelna - hm. Lesław Gajda, hm. Adam Malarz oraz phm. Mariusz Maciów

W trakcie wyborów pozostały po jednym wakacie w CKR i NSH - wybory uzupełniające zostały zaplanowane na IV Dzień. Pomimo większej ilości kandydatów do w/w władz część kandydatów nie uzyskała większości głosów czyli 50%. Zgodnie z przepisami osoby te nie będą  mogły startować ponownie do tych władz.  

W trakcie dnia Zjazd podjął również kilka Uchwał i Stanowisk w tym m.in. w sprawie solidaryzowania się ze skautami Ukraińskimi.

Zachęcam wszytki do oglądania obrad Zjazdu na ZHP 360

Drugi dzień był dniem prezentacji sprawozdań z działalności wszystkich władz ZHP oraz dyskusją nad ich przyjęciem. Po burzliwej dyskusji ? szczególnie nad sprawdzaniem Głównej Kwatery ? wszystkie sprawozdania zostały przyjęte, a wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w kształcie jakim zaproponowała Centralna Komisja Rewizyjna. Druga część dnia to prezentacja kandydatów na Przewodniczącego oraz Naczelnika. Na funkcję Przewodniczącego ZHP zgłoszonych zostało 3 kandydatów. W wyniku tajnego głosowania na funkcję Przewodniczącego ZHP został powołany hm. Dariusz Supeł, ustępujący wiceprzewodniczący. Na funkcję Naczelnika kandydowała dh. Małgorzata Sinica obecna Naczelnik, Zjazd podjął decyzję o powierzeniu tej funkcji ponownie dh. Małgorzacie. Drugi dzień zjazdu zakończył się o godzinie 23:30.

Za nami pierwszy dzień obrad 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Choć tak naprawdę odbyła się dopiero część robocza zjazdu, to już i tak  był dzień emocjonujący. Zjazd podjął decyzję, iż nie będzie pracował na zmianami Statutu, nie powołano na razie Komisji Statutowej. Pierwszy dzień zakończył się planowo i o godzinie 20:30 pojechaliśmy na zasłużony odpoczynek.

zjadz2013

Reprezentacja hufca uczestniczyła w Zlocie Chorągwi Śląskiej razem z ok. 900 innymi harcerzami. Szczególne uznanie należy się drużynie "Tropicieli przygód", którzy najliczniej się stawili i to z drużynową! W chorzowskim parku braliśmy udział w nowoczesnej grze wykorzystującej kody QR, grze INO. Tańczyliśmy, robiliśmy świece, strzelaliśmy z karabinu i wspinaliśmy się na ściance. W części oficjalnej odbyła się uroczysta msza prowadzona przez biskupa. Modliliśmy się w szczególnym miejscu, bo pod Wieżą Spadochronową, której bronili harcerze podczas II wojny światowej. Następnie przemaszerowaliśmy głównymi ulicami Katowic pod Pomnik Harcerzy Września, gdzie odbył się apel poległych. Pozytywnie zmęczeni wieloma wrażeniami wróciliśmy z Panem Autokarzystą vel Kierowcą do domów.

Ananas

 Więcej zdjęć - kliknij poniżej
zlotchor2013

Dzień Myśli Braterskiej obchodzony 22 lutego to ważne święto światowego skautingu. Obchody hufcowe DMB 2013 odbyły się w Domu Harcerza, w harcówce III Szczepu "Feniks" w Oleśnie. W sobotnie przedpołudnie harcerze i zuchy z Olesna, liczna grupa harcerzy i zuchów z Lublińca wraz z Komendantką Hufca dh hm. Aleksandrą Miedźwiedzik, zaproszeni goście i rodzice spotkali się w harcówce by świętować harcerskie święto przyjaźni. Uroczystość stała się okazją aby podziękować przyjaciołom harcerzy, którzy nas wspierają w naszych codziennych działaniach. W podniosłej atmosferze odbyła się ceremonia obietnicy zuchowej, którą złożyli: Ania Szukała, Wojtek Gittel i Kacper Jura, przyrzeczenia harcerskiego złożonego przez: Tosię Antkowiak, Zosię Krzak, Anię Hassinger i Adama Parkitnego. Łukasz Krzemiński złożył zobowiązanie instruktorskie i otrzymał stopień przewodnika. Kolejne znaczki zucha, harcerskie krzyże i granatowa podkładka ozdobiły mundurki naszych harcerzy, i mamy nadzieję, że Ci, którzy je założyli będą osiągać kolejne etapy "kariery" w  strukturach ZHP. Po uroczystej części oficjalnej przyszła pora na radosne świętowanie z tortem, śpiewem i pląsami. Zebrane w harcówce zdjęcia i inne przedmioty przywołały wspomnienia i w oczach wielu osób zabłysnęły łezki wzruszenia. Karolina Domańska przygotowała prezent, niespodziankę  dla Komendantki i wszystkich zebranych, w postaci prezentacji multimedialnej ukazującej nasze dzieje od 2007 roku. Wśród przyjaciół czas szybko płynie i ani się nie obejrzeliśmy i trzeba było się rozstać:), ale kolejna zbiórka już za kilka dni:) Wszystkich spragnionych przygód zapraszamy do Domu Harcerza.

Do zobaczenia!
Czuwaj!

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
dmb2013ertyu

W dniach 13-16 luty harcerze oraz zuchy ze szczepu Zielona 8-mka cofnęli się w przeszłość, aby przeżyć wiele przygód. Pewien szalony naukowiec zabrał nas na przejażdżkę swym wehikułem, w zamian za rozwiązanie jego zagadki oraz odnalezienie części maszyny. W wyniku tego, pierwszego dnia zimowiska przenieśliśmy się do starożytnego Egiptu, gdzie już czekała na nas Kleopatra. Jako jej niewolnicy musieliśmy m.in. wyłowić ustami (nasze ręce nie były godne) korale z mleka, zbudować Sfinksa oraz przebyć rzekę pełną krokodyli.  W nocy natomiast musieliśmy pomóc mumii faraona Psajsamona XII-tego w odnalezieniu jego własności, które na szczęście świeciły w ciemności. W następny dzień po męczącej rozgrzewce, przenieśliśmy się do starożytnej Grecji, gdzie wraz z boginią miłości spędziliśmy Walentynki.  Jeszcze przed południem rozpoczęła się Olimpiada, gdzie konkurencjami były: bieg z ogniem olimpijskim, rzut dyskiem, rzut śnieżką do celu, zacięta walka na kciuki, skok w dal oraz rzut druhem Sebastianem. Po pysznym obiedzie odbyły się konkurencje idealne pasujące do dnia zakochanych. Przyznam, że nie łatwo jest rozpoznać kolegę po łydce lub napisać wiersz miłosny, który większość uczestników zaadresowała do jakże wspaniałej kadry. W ten piękny dzień 14-stego lutego nikt nie mógł zostać sam. Dlatego zorganizowano kokotkową wersję popularnego niegdyś programu "Randka w ciemno". Mieliśmy spory ubaw z uczestników i ich zaskakujących odpowiedzi na pytania swej przyszłej drugiej połówki. Wieczorem odbyły się Dionizje, gdzie każda z podróżujących w czasie grup zaprezentowała jeden mit. O poranku pożegnaliśmy się z Afrodytą, by odwiedzić cywilizację należącą do Cezara. Ku jego czci każda grupa przygotowała sałatkę cezara, z których dyktator był bardzo zadowolony. Nie mogło również w tym dniu zabraknąć ekscytujących wyścigów rydwanów! Jednak by zaspokoić nasz artystyczny niedosyt, z masy solnej tworzyliśmy miniatury słynnych rzymskich budowli. Prócz tego odwiedziliśmy górkę, na którą pełni entuzjazmu ruszyliśmy z sankami i dupolotami w ręku. Mimo ciężkich warunków bawiliśmy się znakomicie. Dnia 16-stego lutego szalony naukowiec przeniósł nas z powrotem do Kokotka, gdzie po solidnych porządkach udaliśmy się na apel. Podczas apelu wyłoniono zwycięską grupę "Numer 1" oraz rozkazem zakończono i otwarto próby na stopnie harcerskie. Warto dodać, że po każdym wyczerpującym dniu obywało się podsumowanie oraz noc filmowa. Zmęczeni, (lecz zadowoleni) po powrocie do swych domów nie możemy doczekać się ponownego spotkania w Kokotku, gdzie znów uśmiechy na kształt banana nie zejdą z naszych twarzy, przez kilka niezapomnianych dni, lecz niestety krótkich, gdyż w Kokotku czas płynie na skróty.. 

Do zobaczenia niebawem!
druhna Natalia

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
biwak82013

dmb2013

Serdeczne gratulacje dla druhów i druhen, którzy ukończyli kurs przewodnikowski! Byli to w tym roku: Igor Chmielowski, Gabriela Kowol, Beata Nowińska, Wiktoria Kozłowska, Joanna Sawczuk, Karolina Krupinska, Anna Zaroślińska, Patryk Rudzki, Paulina Kowolik, Sebastian Piotrowski, Marcin  Żychówka, Maciej Stawiarz, Jakub Ślusarski, Szymon Rachyła. Wykazali się dużymi umiejętnościami i wiedzą, a także kreatywnością. Życzę im, by byli wkrótce dobrymi instruktorami. Warto zaprosić do obejrzenia kilku zdjęć z ich występu cyrkowego jak w piosence :
 
...Dziś od rana w całym mieście 
Ludzie podekscytowani 
Że przyjechał, chodzą wieści 
Cyrk wspaniały z Danii 

Chodźcie, bo pokaz słonia
Patrzcie, męski duecik
No i kobita z brodą
Bawmy się jak dzieci...
 
cyrk2013
 
Z góry zapraszam wszystkich do udziału w dalszym ciągu kursu drużynowych, o którym więcej informacji wkrótce.
dh Kasia Łukawska-Pasternak
Coś