Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

zuchznaczek2015

  

6 Gromada Zuchowa
"Tropiciele marzeń"
spotyka się
w Domu Harcerza w Oleśnie

w poniedziałek: 16.00

Drużynowa
przewodnik
Olga Spychała
e-mail:
olga.sp1@o2.pl

facebook - Tropiciele Marzeń

  
7 Gromada Zuchowa
"Leśne Skrzaty"
spotyka się w  SP nr 3 w L-cu
w poniedziałek o 16.00

Drużynowa:
Martyna Zgoda
e-mail:
martyna1622zgoda@gmail.com

facebook - Leśne Skrzaty

 

8 Gromada Zuchowa
"Złote Koniczynki"

spotyka się w
Szkole Podstawowej  nr 2
w Lublińcu

w piątek o 16.32

Drużynowa:
Agnieszka Mieczkowska
e-mail:
Sznupcio_14@o2.pl

facebook - Złote Koniczynki

 

88 Gromada Zuchowa
"Włóczykije"

spotyka się w harcówce na terenie GOSIR'u Koszęcinie
w środy o godz. 16.30
 

Drużynowa:
Hanna Łukiewska
tel: 501 940 008

facebook - Włóczykiji

 
 38GZ
"Zielone Piórka "

Drużynowa:
Paulina Kędzia
e-mail: paulinakk10@gmail.com

facebook - Zielone Piórka

spotyka się
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Boronowie w każdą sobotę: 10:00
   

27 Gromada Zuchowa "Legendarne Smoki"

spotyka się w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu w harcówce w środy o godz. 16.00

Drużynowa:
Wiktoria Machoń
e-mail:
wiktoria.machon@onet.com.pl

facebook - Legendarne Smoki