Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

kokoteklublOśrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
"Kokotek"
ul. Pusta Kuźnica 23
42-700 Lubliniec

 

 

 

Komendant Hufca: dh Mariusz Maciów
telefon: 516 052 085
adres e-mail: lubliniec@zhp.pl lub
Mariusz.maciow.zhp.pl

Wpłaty na konto:
MBank
55 1140 1010 0000 3891 4500 1001
Coś