Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

kokoteklublOśrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
"Kokotek"
ul. Pusta Kuźnica 23
42-700 Lubliniec

Pełnomocnik ds. ośrodka hm. Krzysztof Zbączyniak


telefon: 516 052 085
adres e-mail: lubliniec@zhp.pl lub mariusz.maciow@rn.zhp.pl

                                              

Wpłaty na konto:
konta ING Bank Śląski S.A.
95 1050 1155 1000 0005 0096 7286