Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

wedrownicy2015rft

29 Drużyna Wędrownicza
"Le Millas"
spotyka się w harcówce
Gimnazjum Nr 1 w L-cu

zbiórki wg. ustaleń

Drużynowa:
przewodniczka
Beata Nowińska
e-mail:
nowinska.beata@zhp.net.pl

  

48 Drużyna Wędrownicza
"Wagabunda"
spotyka się - wg ustaleń
w Domu Harcerza w Oleśnie

Drużynowa:

przewodniczka
Marta Dembowska
e-mail:

wagabundadw@gmail.com

   
108 Drużyna Wędrownicza
spotyka się - wg ustaleń
w SP1 w L-cu

Drużynowa:
przewodnik                         

Patryk Antos          
e-mail:

pr_ant@wp.pl