Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

ZHP Hufiec Lubliniec


Komendant:
hm. Mariusz Maciów - telefon: 516 052 085
adres e-mail: Mariusz.maciow.zhp.pl

Skarbnik:

pwd. Dominika Beszoner - telefon 730 830 319
adres e-mail: Dominika.beszoner@zhp.net.pl


Adres do korespondencji:
ZHP Hufiec Lubliniec 42-700 Lubliniec
ul. Sokoła 13
NIP: 634-019-54-83

Konto: MBank 55 1140 1010 0000 3891 4500 1001

Coś