Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Warsztaty kadry

W dniach 28-30 grudnia młoda kadra uczestniczyła w warsztatach metodycznych. Reprezentanci drużyn harcerskich 16, 18, 26 i 28. znaleźli się - na Antarktydzie, gdzie poznawali nowe harcerskie zabawy, gry i pomysły na organizację zbiórek. Mieli możliwość uczestniczyć w Antarktycznym Turnieju, teatrze cieni, grze prosto z kursu drużynowych. Zagłębili się też w pracę ze sprawnościami i funkcjonowanie zjazdów ZHP. Mam nadzieję, że wspólne przygody zaowocują bliższą współpracą międzydrużynową w najbliższym czasie. :)

Ponadto, za całokształt działalności w ubiegłym roku harcerskim tytuł:

  • Brązowej Drużyny Hufca Lubliniec otrzymała:
    18 DH im. ks. płk. Jana Szymały
  • Srebrnej Drużyny Hufca Lubliniec otrzymały:
    9 DH "Lekka Stopa" i 26 DH "Sokoły".

Gratuluję.
Życzę jeszcze lepszych wyników w tym roku. :)

Wiadomo, że w drużynach jest wielu harcerzy, którzy chcieliby w przyszłości bliższej lub dalszej zostać kadrą. Właśnie dla nich już niedługo odbędzie się kurs zastępowych. Uczestnicy warsztatów wstęp do tego kursu już ukończyli.

Ananas

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20121

BŚP i wigilie

W dniu 22grudnia 2011r. w Kościele Św. Stanisława Kostki u Ojców Oblatów odbyło się oficjalne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom oraz władzom miasta Lublińca. Podczas uroczystych rorat uczestnicy mszy świętej zostali zapoznani z historią BŚP oraz dziejami lublinieckiego harcerstwa. Harcerki czytały ewangelię, a wszyscy śpiewali harcerskie piosenki. Prowadzący roraty ksiądz Rafał Bytner stworzył bardzo podniosłą atmosferę tej harcerskiej uroczystości. Po mszy świętej w imieniu mieszkańców miasta i powiatu Betlejemskie Światło Pokoju odebrał Pan Starosta Joachim Smyła. Po przekazaniu BŚP zuchy, harcerze, instruktorzy, przedstawiciele szczepów oraz rodzice uczestniczyli we wspólnej wigilii w Szczepie Millenium. Podsumowano rok harcerski i złożono życzenia świąteczne i noworoczne.


Więcej zdjęć - kliknij poniżej

kronika20122

Betlejemskie Światło Pokoju

W niedzielę 18 grudnia w Częstochowie Betlejemskie Światło Pokoju przejęli z rąk zastępcy naczelnika hm. Krzysztofa Budzińskiego płomyk ognia z Betlejem nasi harcerze i instruktorzy z Lublińca, Woźnik i Droniowic.

 

Spotkanie pokoleń

W sobotnie popołudnie 10 grudnia 2011 roku w harcówce oleskiego Szczepu "Feniks" odbyło się spotkanie grupy oleskich seniorek z harcerzami. Inicjatorką spotkania była pani Maria Mitręga, szefowa śpiewającej grupy "Ferajna". Świecowisko już w świątecznym nastroju ze śpiewem przy gitarze, skrzypcach i akordeonie było niezwykle udane. Harcerze zaśpiewali swoje piosenki, a Panie przypomniały te troszkę starsze, które same śpiewały przy harcerskich ogniskach. Było również wspólne kolendowanie przy akompaniamencie skrzypiec druhny Natalii oraz pląsy. Wzruszające wspomnienia pań, pogoda ducha i energia wywarły duże wrażenie na naszych harcerzach, a ich postawa zauroczyła starsze pokolenie. Przy obrzędowym pożegnaniu iskierką zgodnie stwierdziliśmy, że było to pierwsze takie spotkanie ale na pewno nie ostatnie.

Czuwaj!
Komendantka Szczepu "Feniks"
phm. Ewa Bebłot

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20123

Rycerze zawitali do Kokotka

W dniach 9-11 grudnia do Kokotkowego królestwa zawitały księżniczki oraz rycerze z 8 i 19 Gromady Zuchowej. Podczas weekendu spędzonego w tej krainie dzieci poznały obyczaje rycerskie, przywidziały zbroje oraz korony i biżuterię. W czasie współzawodnictwa między rodami mogły wykazać się różnymi umiejętnościami. Pomagali królowi, który w zamian dał im klucz do magicznej skrzyni, a także wzięli udział w TURNIEJU RYCERSKIM. Prócz rycerskich obowiązków zuchy doznawały też średniowiecznych zabaw. Wspólnie nauczyły się tańczyć,  kilku piosenek, a także spotykali się na wieczornych kręgach rady by wspominać swoje dotychczasowe przygody. Cały wyjazd zwieńczony był pasowaniem na rycerzy i mianowaniem na księżniczki. Dzieci wyjechały zadowolone i już wszyscy nie umieją się doczekać kolejnego wyjazdu.

 

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20124

37 Zjazd ZHP

W dniach 2-4 grudnia 2011 roku brałem udział w 37 Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w Warszawie - Zjazd został zwołany przez Przewodniczącego ZHP zgodnie z uchwałą 36 Zjazdu. Głównymi tematami zjazdu były uchwały związane z przyjęciem: kierunków programowych na lata 2012-2015, strategii na lata 2012-2015 oraz zmiany statutu ZHP. Pierwszy dzień zjazdu był dniem gdzie głosowane były sprawy organizacyjne tzn. uchwalony został porządek obrad, regulamin zjazdu oraz tryby pracy nad poszczególnymi dokumentami. Zjazd przyjął tryb pracy nad statutem w formie zatwierdzania bloków tematycznych zatwierdzanych po uzgodnieniu całego bloku oraz przyjął projekt statutu, nad którym miał pracować. Drugi dzień rozpoczął się od części oficjalnej gdzie wręczono odznaczenia oraz przemawiali zaproszeni goście. Po części oficjalnej zaczęły się obrady i poprawki do uchwały w sprawie kierunków programowych na lata 2012-2015. Uchwała ta po burzliwych przejściach nie została uchwalona, choć początkowo przy 71 głosach za i 70 przeciw zjazd przyjął uchwała, lecz kilka chwil później doszło do ponownego głosowania (na sali nie było 9 członków komisji statutowej, która pracowała w innej sali) i uchwała została odrzucona. Kolejnym punktem była strategia do której to wnoszono poprawki. Ostatecznie Zjazd przyjął strategię, której głównym celem jest drużynowy.

Ostatni dzień miał być dniem pracy nad statutem i początkowo wszystko przebiegało prawidłowo zjazd przyjął dwa bloki "obowiązkowych" poprawek do statutu wynikających ze zmiany prawa. Nie przyjął uchwały o rozdzieleniu działalności gospodarczej hufców. Następnie przewodniczący Komisji Statutowej przeszedł do omawiana kolejnych poprawek, w tym momencie doszło do nieporozumień, gdyż jeden z delegatów zauważył, iż nie zostały uwzględnione i odczytane jego poprawki i wniósł o odczytanie tych poprawek. Przewodniczący Komisji Statutowej  poprosił o przerwę, aby uzupełnić braki. Po tych słowach nastąpiła krótka przerwa i z wnioskiem formalnym wystąpił Przewodniczący ZHP by ogłosić przerwę do 10 marca 2012roku. W trakcie argumentowania swego wniosku Przewodniczący wyraził ubolewanie na trybem pracy Zjazdu. Zjazdy przychylił się do wniosku i została ogłoszona przerwa w obradach zjazdu do 10 marca 2012r.

Całość obrad zjazdu można było śledzić na stronie www.zjazd.zhp.pl gdzie była relacji na żywo. Więcej informacji oraz galeria foto na stronie.

phm. Mariusz Maciów

 

11.11.11

W dniu Święta Niepodległości 11 listopada zuchy, harcerze i instruktorzy złożyli wiązankę kwiatów na cmentarzu wojskowym w Lublińcu.

 

Biwak Szczepu Feniks

W dniach od 4 do 6 listopada 2011 20 osobowa grupa harcerzy z oleskiego Szczepu "Feniks" przebywała na biwaku w Kokotku. Biwak stanowił podsumowanie cyklu zbiórek o Szarych Szeregach zapoczątkowanego przygotowaniem do Rajdu Szarych Szeregów w Myszkowie w którym uczestniczyła grupa harcerzy starszych.

Harcerze z wielkim zaangażowaniem brali udział w grze terenowej, przeprowadzali wywiad z "Zośką", tworzyli powstańczą gazetę. Nie zabrakło również spotkania z gitarą i powstańczą piosenką. Wszyscy uczestnicy biwaku jak zwykle z wielkim żalem opuszczali Kokotek ale równocześnie z zapowiedzią kolejnego przyjazdu, bo tutaj zawsze jest wspaniale.

 

Czuwaj druhu Romanie

W dniu 11.11.2011 zmarł nagle wieloletni instruktor Hufca ZHP Lubliniec hm Roman Krupski. Straciliśmy wszyscy - wielkiego człowieka, doskonałego organizatora i niestrudzonego wieloletniego budowniczego Harcerskiego Ośrodka Kokotek.

Zuchy, harcerze i instruktorzy dziękują Ci za wspaniałą służbę. "Przy innym ogniu w inną noc - Do zobaczenia znów".

Czuwaj

Rajd Szarych Szeregów 2011

Kolejny Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów już za nami. Wśród kilkunastu rywalizujących w tegorocznej, już IX edycji rajdu, patroli pojawiły się w tym roku aż cztery ekipy z Hufca ZHP Lubliniec, dwie ze Szczepu "Zielona Ósemka" i po jednej ze Szczepu "Millenium" oraz Szczepu "Feniks" z Olesna.

Podczas rajdu odbywają się tradycyjnie trzy gry terenowe oparte na historii II Wojny Światowej oraz turniej siatkówki. W tegorocznych zmaganiach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji naszych harcerzy i harcerek odnieśliśmy nie lada sukces. W klasyfikacji końcowej patrol męski Szczepu "Zielona Ósemka" (patrolowy pwd. Patryk Antos) zajął II miejsce, patrol Szczepu "Millenium" (patrolowy pwd. Adam Kolasa) uplasował się na V lokacie, a tuż za nimi na VI miejscu  ex aequo z ekipą z Zabrza znalazł się drugi patrol z Szczepu "Zielona Ósemka" (patrolowy phm. Marek Budzyński). Natomiast w turnieju siatkówki, połączone siły reprezentantów Hufca ZHP Lubliniec wygrały wszystkie mecze, ustępując pola jedynie drużynie Organizatorów rajdu.

phm. Marek Budzyński

Wyniki Zjazdu Hufca ZHP Lubliniec

14 października 2011 odbył się w OH Kokotek Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Lubliniec. Na zjeździe wybrano władze Hufca Lubliniec.

Aktualny skład KH ZHP Lubliniec

komendantka hm. Aleksandra Miedźwiedzik
skarbnik hm. Krzysztof Zbączyniak
zastępcy KH - phm. Mariusz Maciów, phm. Kajetan Zbączyniak
namiestnik zuchowy - pwd. Jakub Kłobus
namiestnik harcerski - pwd. Anna Kimel
członkowie KH: phm. Ewa Majczak, phm. Henryk Budzyński, phm. Anna Flak, phm. Ewa Bebłot, phm. Katarzyna Łukawska-Pasternak, phm. Marek Budzyński.

Komisja Rewizyjna Hufca:
przewodnicząca - pwd. Iwona Pluta
zastępca - hm. Ewa Knebel
sekretarz - pwd. Maciej Wilk

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20125

Harcerska Akcja Letnia "Kokotek 2011"

Tegoroczna HAL odbyła się w naszym ośrodku przy wtórze harcerskich piosenek i wspaniałych zabaw. Uczestnicy, mimo zmieniającej się aury, potrafili realizować programy swoich kolonii zuchowych i obozów harcerskich. Instruktorzy i harcerze starsi Hufca ZHP Lubliniec przygotowali własnymi siłami cały ośrodek i basen na przyjęcie gości. Gościliśmy: drużyny pożarnicze, zuchy i skautów z Royal Rangers Polska oraz zuchy i harcerzy z Hufców ZHP Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Bytom, Czerwionka - Leszczyny. Nasz hufiec również zorganizował obóz harcerski i kolonię zuchową, w których uczestniczyli członkowie wszystkich szczepów "Millenium", Zielona Ósemka", "Feniks". Swoje umiejętności taneczno - wokalne doskonalił Harcerski Zespół Artystyczny "Słoneczni". Wszystkim, którzy skorzystali z naszej oferty serdecznie dziękujemy i liczymy na kolejne harcerskie spotkania przy ogniskach. Tych, którzy nie skorzystali z pobytu w naszym ośrodku, już dzisiaj zapraszamy na przyszły jubileuszowy rok 45-lecia ośrodka i 85-lecia Hufca ZHP Lubliniec. Dziękujemy władzom Miasta Olesno za pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Równocześnie składamy serdeczne podziękowania rodzicom dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach organizowanych przy finansowym wsparciu Burmistrza Miasta Lubliniec. Dzięki wsparciu władz miasta Lublińca mogliśmy nieodpłatnie udostępnić nasze kąpielisko dla mieszkańców naszego miasta. Wszystkim, którzy docenili naszą pracę i pomagali przy realizacji naszych planów dziękujemy. Specjalne podziękowania kierujemy do instruktorów i harcerzy Hufca ZHP Lubliniec za wielki trud włożony w bezpieczną organizację HAL I NAL 2011.

 

Półkolonie

W czerwcu i lipcu odbyły się trzy pięciodniowe turnusy półkolonii dla dzieci z Lublińca. Prawie stu uczestników miało okazję przeżyć kokotkowe przygody. Podróżowali w wehikule czasu, przenieśli się w świat kilku bajek lub zdobywali piracki skarb. Kadra harcerska przygotowała wiele atrakcji na każdy dzień, by dla każdego znalazło się coś miłego. Oprócz licznych pląsów, zabaw, piosenek dzieci mogły poznać tajemnicze znaki patrolowe, pomóc Bobowi Budowniczemu zbudować dom, czy odczytać szyfrowane pirackie wiadomości. A upalne dni przetrwano dzięki orzeźwiającej wodzie w basenie.

Za każdym razem pozostały uśmiechy na twarzach i miłe wspomnienia :)

Ananas

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20127

 

Odbył się obóz hufcowy na Dzikim Cyplu

Dwa tygodnie przebywali ze sobą Indianie z różnych plemion, kowboje i do tego harcerze lubiący militarne wyzwania. Byli z Lublińca, Bzinicy, Koszęcina, Kalet, Woźnik i innych miejscowości hufca Lubliniec. Co z tego wynikło? Choć część opowiadają zdjęcia w galerii, ale tylko uczestnicy znają prawdę. Wiele wspólnych zabaw, śpiewania, gier i ognisk, chrzty i śluby obozowe, koncerty i pokaz fireshow, katapulta i wypoczynek na basenie. Do tego piękny wystrój obozowiska samodzielnie zbudowany i 70 osobowa ekipa hufca Lubliniec pięknie prezentująca się na drugiej części jubileuszu 45-lecia szczepu Millenium. Te wszystkie wspomnienia pozostaną w nas na długo. Szczególnie gratuluję tym, którzy podczas obozu zdobyli sprawności oraz druhowi Krzysiowi, który złożył przyrzeczenie harcerskie i druhnie Iwonie, która podjęła zobowiazanie instruktorskie.

Nasz Dziki Cypel pokazał, że nawet pochodząc z różnych środowisk, potrafimy się wspólnie dobrze bawić i współpracować. Oby to doświadczenie procentowało w naszych kontaktach przez cały rok.

Czuwaj!

phm.Katarzyna Łukawska-Pasternak

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20126

Magia piramid

Duża grupa oleskich harcerzy jak co roku przybyła do Kokotka gdzie odbył się nasz obóz. Tym razem przenieśliśmy się w czasy starożytnego Egiptu, stąd nazwa obozu "Magia piramid". Spotkaliśmy różne bóstwa, pod patronatem których przebiegał każdy dzień. Jak na temat obozu przystało nie mogło zabraknąć przejażdżki na wielbłądzie, wyborów faraona czy ślubów w egipskim klimacie. W naszej pamięci na pewno pozostanie niezwykłe ognisko, w trakcie którego odbyło się przyrzeczenie, powołanie zastępów oraz gromady w Gorzowie oraz nadanie  funkcji. Był to bardzo ważny dzień w historii naszego szczepu. Harcerze w trakcie obozu nie tylko poszerzali swoją wiedzę na temat starożytności ale mogli wykazać się także w innych dziedzinach m. in.  W trakcie budowy bramy czy w czasie zajęć z pierwszej pomocy, terenoznawstwa.  Już teraz czekamy z niecierpliwością na kolejny obóz.

Pwd. Marta Bebłot

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
magiapiramid2011

Festyn 45-lecia szczepu ZHP Millenium

Kilkaset osób bawiło się podczas festynu z okazji 45-lecia szczepu "Millenium" w sobotę 18 czerwca. Było przygotowanych wiele atrakcji, jak loteria fantowa, koncerty zespołów Insane i The Naturat, gry dla dzieci, kawiarenka i grill z kiełbaskami a także muzeum z historii szczepu. Na uroczystym apelu wręczono także podziekowania ufundowane przez komendę hufca dla wszystkich komendantów Millenium, w tym dla pierwszego założyciela organizacji harcerskiej w Szkole Podstawowej nr 4, Wiesława Wilkowicza oraz obecnego komendanta - Bogusława Widery. Zuchy i harcerze z Millenium zaprezentowali mieszkańcom miasta co robią, jak sie bawia i jak służą innym poprzez specjalnie przygotowany film o 45leciu Millenium. Ponadto wszyscy zostali zaproszeni na kolejną część obchodów jubileuszu 16 lipca do ośrodka w Kokotku. Wtedy to odbędzie się "leśna" część festynu połączona z kolejnymi niespodziankami. Dla byłych i obecnych instruktorów szczepu Millenium przewidziane jest też specjalne spotkanie we wrześniu na zakończenie jubileuszowych imprez. Już dziś zapraszamy!

phm.Katarzyna Łukawska-Pasternak

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20128

Zlot hufca

Harcerze naszego hufca zebrali się w Kokotku w dniach 27-29 maja. Do trampów przybyli przedstawiciele 5 drużyn harcerskich, 4 starszoharcerskich i 1 wędrowniczej. Na trzy dni przenieśliśmy się o 100 lat w przeszłość, kiedy Andrzej Małkowski powoływał pierwsze drużyny harcerskie we Lwowie. Wysłuchaliśmy więc pierwszego harcerskiego rozkazu, a podczas wieczornego biegu każdy mógł sprawdzić się czy zna, choć trochę harcerskiej historii.

W sobotę bawiliśmy się z zuchami z 3 gromad, które także przyjechały, by przeżyć kokotkowe przygody, m.in.: zabawy, próbę sił sztukmistrzowskich, ćwiczenia sportowe i majsterkę. Zuchy wykonały też śliczne malunki dla harcerzy.

Po apelu, podczas wspólnego pląsawiska, uczyliśmy się nowych, błyskotliwych pląsów o naszych szczepach. Obejrzeliśmy też film "Czarne Stopy", który prezentuje, jak to kiedyś na obozach bywało.

Na zlocie nie mogło zabraknąć prezentacji, dlatego każda drużyna stworzyła komiks swoich ciekawych działań w obecnym roku harcerskim. Część drużyn zrealizowała także zadanie przedzlotowe, którym była wizualizacja numeru. 13 DH zrobiła nietypowe zdjęcie, bo trzynastkę utworzyli z siebie, a 18 DH przygotowała ogromną, słodką osiemnastkę z cukierków. Niestety numer z Olesna z powodu pogody nie został przywieziony, by pokazać go na żywo. W geście braterstwa harcerze podarowali innej drużynie własnoręcznie zrobiony prezent z najlepszymi życzeniami, nawet rymowanymi :)

Wieczorem mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowej chwili, w zobowiązaniu instruktorskim druhny Oli Augustyn, druha Kuby Kłobusa i druha Adama Kolasy. Życzymy wytrwałości na instruktorskiej ścieżce. A w środku nocy pięć druhen z Bzinicy dostąpiło zaszczytu złożenia przyrzeczenia harcerskiego.

Weekend minął szybko wśród licznych kropel deszczu, uśmiechów na twarzach, wspólnych zabawach, śpiewach i wzajemnym poznawaniu harcerskich sióstr i braci. Spotkamy się jeszcze nie raz.

Ananas

Więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika20129

Zimowy 3 Maja

Rankiem w 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawiciele hufca pojawili się na miejskich obchodach święta narodowego. Momo zimna i padającego deszczu dzielnie uczestniczyliśmy w mszy polowej i złożyliśmy kwiaty na cmentarzu wojskowym. Z każdą minutą robiło sie coraz zimniej, ale nikt nawet nie przewidywał, że niedługo zacznie padać śnieg i będzie już sypał cały dzień a temperatura spadnie poniżej zera. Wielkie podziekowania dla wszystkich, którzy stawili się w tym dniu.

Kilka zdjęć z tego radosnego, choć zimnego poranka znależć można w galerii.

phm.Katarzyna Łukawska-Pasternak

Kliknij poniżej by zobaczyć zdjęcia
kronika2012245

1 MAJA - uczczenie beatyfikacji Jana Pawła II

Wieczorem 1 maja odbyło się miejskie spotkanie dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II przy słynnym graffiti w Lublińcu. Harcerze i instruktorzy szczepu Millenium zaprosili mieszkańców Lublińca do krótkiej refleksji nad słowami Wielkiego Polaka, wystawili wartę w tym symbolicznym miejscu i zorganizowali wraz z zaproszonym księdzem modlitwę do nowego Błogosławionego.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować to wspomnienie.

phm.Katarzyna Łukawska-Pasternak

kronika2012246

Millenium uczciło rocznice

Harcerki i harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej "Lekka stopa" uczcili rocznice: 2 kwietnia, czyli 6tą rocznicę śmierci papieża Polaka oraz 10 kwietnia, tj. rok od katastrofy samolotu w Smoleńsku. Ich honorowa warta, zapalenie znicza i złożenie kwiatów było symbolem ich słuzby Polsce i pamięci o wartościach reprezentowanych przez Jana Pawła II oraz przez osoby, które zginęły w drodze na uroczystości do Katynia.

 

Szczególne znaczenie mają słowa:

"Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć."

phm. K. Łukawska-Pasternak

kronika2012247

Zuchy powitały wiosnę

26 marca w ośrodku harcerskim w Kokotku odbył się bieg z okazji powitania wiosny. Wzięło w nim udział około 35 zuchów z całego hufca. Po kilku krótkich zabawach integracyjnych oraz podzieleniu się na 6 kilkuosobowych patroli, zuchy ruszyły zdobywać potrzebne materiały do zrobienia Marzanny. Pomimo niesprzyjającej pogody wszystkim patrolom udało się zrobić wspaniałe podobizny zimy, które następnie zostały tradycyjnie ?utopione?. Imprezę zakończyliśmy w hotelu ciepłą herbatą oraz zabawami.

 

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika2012248

 

II Gala Mistrzów Harcerstwa

12 marca br. w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach odbyła się II Gala Mistrzów Harcerstwa, to instruktorskie święto Chorągwi Śląskiej, w czasie której wybrani zostali najlepsi instruktorzy w 10 kategoriach. Podczas Gali Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica wręczyła listy pochwalne Naczelnika  ZHP. Wyróżnieni zostali z Hufca Lubliniec: pwd Milena Sady, pwd Katarzyna Wesołowska, pwd Maciej Wilk.

Serdecznie gratulujemy.

 

Zimowy Biwak III Szczepu Feniks

Od poniedziałku 21. 02 do piątku 25. 02 ponad 50 zuchów i harcerzy z oleskiego szczepu "Feniks" wypoczywało w ośrodku harcerskim Hufca Lubliniec "Kokotek". Obydwie grupy przeniosły się w odległe czasy, bo zuchy aż do epoki kamienia bawiąc się w Jaskiniowców, a harcerze poznają plemię Słowian. Zuchy specjalnym magicznym samolotem, który stał się wehikułem czasu przeniosły się w prehistorię, do życia sławnej rodziny Flinstonów. Ozdabiali swoje ?jaskinie?, wykonywali biżuterię, tworzyli kulturę jaskiniowców-taniec, śpiew, teatr. Przed nimi jeszcze jaskiniowe wynalazki i dalszy rozwój kultury- malarstwo. Harcerze obrzędowo przyjęli imiona słowiańskie i swoje harce organizują wokół tego tematu. Dla 6 zuchów i 6 harcerzy zimowisko stało się jeszcze bardziej szczególne, ponieważ tu 23 lutego w niezwykłej atmosferze złożyli obietnicę zuchową i przyrzeczenie harcerskie. Tym samym stali się pełnoprawnymi członkami ZHP. Atrakcyjne zajęcia nie pozwalały nikomu się nudzić a uśmiechy na twarzach świadczą o tym, że wszyscy doskonale się bawili.

 

Dzień Myśli Braterskiej w naszym hufcu

W  tym roku spotkanie w Dniu Myśli Braterskiej zuchy, harcerze i instruktorzy lublinieckiego hufca ZHP wyznaczyli sobie w Ośrodku Harcerskim "Kokotek". Uczestniczyli reprezentanci szczepów Millenium, Zielona Ósemka i Feniks w liczbie około 120. Spotkanie rozpoczęło się ?chwilą wspomnień? druhny Wacławy Budzyńskiej i Eugenii Wajoras oraz odczytaniem listu druha Romualda Mizgalskiego z Australii. Wspomniano także tych, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczna wartę, a w sposób wyjątkowy zaznaczyli swoją obecność w lublinieckim hufcu. Wspominał Ich w swojej gawędzie druh Krzysztof. W trakcie tych wspomnień nie zabrakło nawiązania do zeszłorocznego DMB w Oleśnie (urodziny Szczepu Feniks) oraz jeszcze wcześniejszego w Dobrodzieniu (gdzie była pieczona kiełbaska przy kilku stopniowym mrozie ? pycha J). Druga część dzisiejszego wieczoru odbyła się, pomimo mrozu (-10 stopni), na boisku przy ogromnym ognisku. W trakcie ogniobrania, królowało wspólne śpiewanie, pląsanie a druhna komendantka Ola poczęstowała wszystkich pysznymi łakociami. Na koniec oczywiście nie zabrakło harcerskiego Bratniego Słowa oraz wspólnej iskierki. W dzisiejszym  dniu razem z nami była również grupa harcerek z Bzinicy wraz z druhną Iwoną.

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej zdjęć - kliknij poniżej
kronika2012249

Kurs drużynowych był udany!

Wspominać ten kurs będziemy długo. Oprócz poznawania nowej wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych drużynowym uczestnicy udali się w podróż po świecie. Łącznie z kadrą na pokład łodzi wsiadało co dzień 20 osób. Odwiedziliśmy każdego dnia inny kraj i to nie taki znany każdemu, ale m. in. Lesotho, Iran czy Chile. Mogliśmy poznać jego mieszkańców i ich zwyczaje. Włączenie wyobraźni pozwalało nam łatwiej sprostać wymaganiom stawianym codziennie podczas długich godzin zajęć kursowych. Wspaniałe pomysły i wspólnie przeżyty kurs będzie na pewno procentował w naszej dalszej pracy wychowawczej.

Szczególne gratulacje dla druhów i druhen, którzy zdobyli patent drużynowych. Byli to: Martyna Czech, Ania Stępień, Asia Cierpiał, Sylwia Wanot, Malwina Jadowska, Justyna Chlebowska, Sebastian Piotrowski, Jakub Duda, Olek Myrcik i Adam Kolasa. Pozostali wykazali się również wysokim poziomem swojej wiedzy i umiejętności i zakończyli kurs otrzymując patenty przybocznych.

phm. Katarzyna Łukawska-Pasternak

P.S. Wkrótce spotkamy się znowu - zatem wypatrujcie wieści i bądźcie zawsze gotowi kupić bilet, i wejść na pokład.

Kliknij na zdjęcie - by przejść do galerii
kronika2012250

 

Coś