Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Skład Komendy Hufca ZHP Lubliniec:

Komendant - hm. Mariusz Maciów 
Skarbniczka - pwd. Dominika Beszoner
Zastępca ds. programowych i pracy z kadrą - phm. Jakub Mann

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - pwd. Olga Spychała
Wiceprzewodnicząca - phm. Anna Flak
Sekretarz - pwd. Paweł Kimel

Kapelan hufca - pwd. Przemysław Tur

namiestnik zuchowy - pwd. Wiktoria Machoń
namiestnik harcerski i starszoharcerski - pwd. Zofia Krzak

szef Hufcowego Zespołu Ratownictwa Medycznego - druh Kuba Paruzel
szef Patrolu Reprezentacyjnego Hufca - pwd. Błażej Widera
szef Hufcowego Zespołu Łączności -  druh Karol Zbączyniak
szef Komisji Historycznej Hufca - Bartek Zbączyniak
szef Zespołu d/s Zagranicznych - pwd. Tomasz Krupski

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej:
- hm Katarzyna Łukawska Pasternak  - szefowa zespołu
- hm. Adam Malarz - zastępca
- phm. Kinga Stawecka - członek

Pełnomocnik d/s specjalności - pwd Krzysztof Delfin
Przewodniczący HKS "Sowa" - pwd. Adam Dalecki
Przewodniczącego II HKS „Borsuk” - druh Piotr Koza
Komendant Kręgu "Homini" - pwd. Paweł Kimel

Coś