Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Skład Komendy Hufca ZHP Lubliniec:

Komendant - hm. Mariusz Maciów 
Skarbnik - pwd. Karolina Widera
Zastępca KH - pwd. Olga Spychała
Członek ds. programu - pwd. Dominika Beszoner
Członek ds. rozwoju -
pwd. Błażej Widera

Szef Biura Komendy Hufca - pwd. Zuzanna Tiffert
Kapelan hufca - kpt. Przemysław Tur
Rzecznik prasowy Hufca - phm. Piotr Widera

namiestnik zuchowy - pwd. Oktawia Basan
namiestnik harcerski - pwd. Dominika Beszoner
namiestnik starszoharcerski - pwd. Błażej Widera

szef Patrolu Reprezentacyjnego Hufca - pwd. Błażej Widera
szef Klubu Delta SP9ZAK -  hm. Karol Wenger
szef Komisji Historycznej Hufca - Bartek Zbączyniak
szef Kręgu Instruktorskiego Hufca - phm. Kajetan Zbączyniak