Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Czuwaj! Namiestnictwo Harcerskie prezentuje propozycję współzawodnictwa drużyn naszego hufca. Żeby zapoznać się z zasadami punktacji i szczegółami oraz pobrać i przejrzeć broszurę kliknij powyższe zdjęcie.