Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Druh Krzysztof Zbączyniak, wraz z druhem Jackiem i druhem Karolem, wziął udział w Spotkaniu Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu, które odbyło się w Ośrodek Harcerski w Wapienicy. Jednym z punktów programu był wspaniały występ zespołu - naszych przyjaciół Słoneczni z Katowic.