Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

 

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani uczestnictwem w kursie przewodnikowskim!

Zgłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety internetowej. Uczestnicy z hufca piekarskiego i lublinieckiego mają pierwszeństwo w zgłoszeniach do 14 października. Do tego terminu na konto hufca powinna też wpłynąć wpłata zaliczkowa – 50 zł
Koszt całości – 200 zł (istnieje możliwość dofinansowania z hufca)
Od 15 października będą przyjmowane zgłoszenia z innych hufców.

Poniżej link do ankiety zgłoszeniowej

https://www.survio.com/survey/d/S9T3N9Z0F5G7S2T3E

Terminy zjazdów kursowych: 16-18 XI, 7-9 XII, 4-6 I 2019

Dokładne informacje otrzymają zainteresowani na adres mailowy lub sms.
Pytania prosimy prosimy kierować do organizatorów wskazanych po kliknięciu w link z ankietą.

Czuwaj!

Komenda Kursu Przewodnikowskiego