Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Nasz Zespół Informacji i Promocji Hufca szkolił się na warsztatach z grafiki organizowanych przez Chorągiew Śląską. Staramy się aby nasze relacje i kroniki były jeszcze bardziej atrakcyjne i czytelne. Brawo dla druhny Paulina Kędzi i druha Angelo Korzekwy!