Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

grazynskiUrodził się 12 maja 1890r. w Gdowie (okolice Myślenic). Uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W 1909r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów należał do "Zarzewia" i Polskich Drużyn Strzeleckich. Ukończył szkole oficerską i uzyskał stopień podchorążego, w tym też czasie zetknął się ze skautingiem polskim w Galicji. W sierpniu 1914r. bierze udział w wojnie w szeregach armii austriackiej. Już jesienią wraca do Karkowa ciężko ranny. W czasie leczenia studiuje uzyskując tytuł doktora prawa. W 1918-19 służy w Wojsku Polskim. Uczestniczy w II i III powstaniu śląskim jako zastępcę szefa sztabu grupy "Wschód" broniącego odcinka Odry aż do Góry św. Anny. W latach 1926-39 sprawuje urząd wojewody śląskiego. W 1926 roku zostaje wybrany do Zarządu Oddziału Śląskiego ZHP, obejmując z czasem funkcję przewodniczącego. Będąc na tym stanowisku inicjuje zakładanie harcerskich ośrodków na Buczu i w Górkach Wielkich. Po IX Walnym Zjeździe ZHP w 1931r. został wybrany na Przewodniczącego ZHP, funkcję tę sprawował w kraju do 1939r. Wspierał harcerstwo w Niemczech i w ówczesnej Czechosłowacji. Reprezentował Polskę na Światowych Konferencjach Skautów w Gódólló (Węgry 1933r.) i w Sztokholmie (1935r). W latach 1934-36 był przewodniczącym Biura Skautów Słowiańskich. W roku 1938 żeni się z Heleną Śliwowską - wiceprzewodniczącą ZHP. W czasie kampanii wrześniowej zostaje mianowany ministrem propagandy. Po ewakuacji do Francji tworzy w październiku 1939r wraz z innymi instruktorami Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP, uznany przez Międzynarodowe Biuro Skautów za reprezentację ZHP. Po klęsce Francji pełnił służbę wojskową w Anglii. W 1946r. na zjeździe poza granicami Kraju, został wybrany na Przewodniczącego. Funkcję tę sprawował do roku 1960. Zmarł tragicznie w Londynie 10 grudnia 1965r. ginąc w wypadku pod kołami samochodu.