Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

1909r.

- Metoda skautowa zapoczątkowana w Anglii przez Roberta Baden-Powella budzi zainteresowanie polskich organizacji "Sokół", "Zarzewie", "Eleusis".

1910r.

- Andrzej Małkowski tłumaczy na język polski książkę "Scouting for boys".

1911r.

- 22 maja A. Małkowski wydaje pierwszy rozkaz o powołaniu czterech drużyn skautowych na ziemiach polskich (3 męskie i 1 żeńska).

1912r

- przyjmuje się zawołanie "Czuwaj!".

1913r.

- Skauci polscy występują na Zlocie w Birmingham we własnym obozie.

1916r.

- Połączenie organizacji skautowych w zaborze rosyjskim w ZHP, przyjęcie za symbole ZHP Krzyża Harcerskiego i lilijki z literami O N C na ramionach.

1918r.

- 2 listopada - powstanie Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Niepodległej Polski.

1919r.

- W katastrofie morskiej ginie A. Małkowski - założyciel harcerstwa.

1920r.

- W Warszawie odbywa się I Walny Zjazd ZHP, rząd zatwierdza statut.

1921r.

- Powstaje ruch "Wolnego Harcerstwa".

1926r.

- Powstają gromady "Czerwonego Harcerstwa".

1927r.

- "Czerwone Harcerstwo" przyjmuje własne stopnie, sprawności, mundury, Prawo Harcerskie i zawołanie "Bądź gotów!"

 

- prowadzi swą działalność pod opieką organizacji młodzieżowej TUR.

1929r.

- Rozdział harcerstwa na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy.

1931r.

- Ukazuje się podręcznik metodyki zuchowej Aleksandra Kamińskiego "Antek Cwaniak".

 

- Juliusz Dąbrowski zakłada KIMB - Krąg Instruktorów im. Mieczysława Bema.

1935r.

- Zlot jubileuszowy 25-lecia ZHP w Spale

 

- "Zawisza Czarny" wypływa w pierwszy rejs.

1936r.

- Rząd Rzeczypospolitej uznaje ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

1938r.

- Powołanie "Pogotowia Wojennego Harcerek" - komendantką hm. Józefina Łapska.

1939r.

- 27 września - Członkowie Rady Naczelnej ZHP decydują o przejściu Harcerstwa do konspiracji pod kryptonimem "Szare Szeregi".

 

- 27 października powstaje organizacja "Harcerstwo Polskie" z wojennym kryptonimem "Hufce Polskie".

- Najsłynniejsze akcje bojowe "Szarych Szeregów":

26 III 1943 - Akcja pod Arsenałem,

20 V 1943 - Akcja pod Celestynowem,

1 II 1944 - Zamach na Kutscherę,

11 VII 1944 - Zamach na Koppego

- W Powstaniu Warszawskim "Szare Szeregi walczyły w batalionach "Zośka" i "Parasol".

1945r.

- 17 stycznia - "Szare szeregi" zostały rozwiązane.

 

- 30 grudnia w Dekrecie PKWN czytamy: "W uznaniu konieczności dania podstaw organizacyjnych dla wychowania młodzieży metodami harcerskimi... powołuje się z powrotem do życia jawnego, zepchnięte przez okupanta stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej - Związek Harcerstwa Polskiego".

1946r.

- ZHP organizuje Centralną Akcję Szkoleniową CAS - "Sercem przy Mazurach".

1948r.

- W czasie obozów prowadzona jest Harcerska Służba Polsce - HSP.

 

- Utworzono Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju.

1949-50

- Wcielenie ZHP do Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) jako organizacji harcerskiej

 

- OH ZMP.

1955-56

- Przekształcenie OH ZMP w Organizację Harcerską Polski Ludowej - OHPL.

1956r

- 8 grudnia - Zjazd Łódzki reaktywuje Związek Harcerstwa Polskiego.

1957r.

- Wielki rozwój harcerstwa, powstają chorągwie i hufce, drużyny stosują metodykę harcerską.

1958r.

- Powrót harcerstwa na "Nieprzetarty Szlak" (drużyny dla niepełnosprawnych).

1960r.

- Udział ZHP w Zlocie Grunwaldzkim.

1965r.

- I Alert Naczelnika ZHP pn. "Harcerski Zwiad Wiosenny".

1966r.

- Początek "Operacji 1001 Frombork".

1968r.

- Na IV Zjeździe ZHP otrzymuje sztandar.

1973r.

- ZHP, jak wszystkie organizacje młodzieżowe w PRL, zostaje włączony do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - FSZMP.

1974r.

- Początek Operacji "Bieszczady - 40".

1980r.

- Powstają w wielu środowiskach Kręgi Instruktorskie im. Andrzeja Małkowskiego zwane KIHAM - tworzą własny system stopni i sprawności.

1981r.

- VII Zjazd ZHP zdecydował o wystąpieniu z FSZMP i opowiedział się za odnową w harcerstwie.

1981-88

- Powstaje wiele grup tworzących ruchy lub organizacje harcerskie m.in. Ruch Harcerstwa Reczypospolitej, Ruch Skautów Polskich, Polska Organizacja Harcerska, Niezależny Ruch Harcerski.

1989r.

- IX Zjazd ZHP zmienił numerację Zjazdów i stał się XXVI Zjazdem, Uchwalony został nowy tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, nowy Statut ZHP dokonujący rozdziału władz i zwiększający samodzielność drużyn, umożliwiający tworzenie ruchów programowo-metodycznych.

- Powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

- Część instruktorów krakowskich powołała ZHP - 1918.

- W wielu środowiskach instruktorskich i starszoharcerskich tworzą się nowe organizacje harcerskie i ruchy harcerskie

1995r.

- W Zegrzu odbywa się Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego

1996r.

- 17 stycznia ZHP ponownie zostaje przyjety do WOSM

2000r.

- W Gnieźnie odbywa się Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego