Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

2 maja reprezentacja naszego Hufca uczestniczyła w wyjątkowym wydarzeniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.
Podczas uroczystego Apelu odbyła się zmiana służby, podniesiona została uroczyście flaga państwowa oraz został odczytany list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Leszka Suskiego.
W uroczystościach wzięli udział : Andrzej Gawron Poseł na Sejm RP ZSOT Lubliniec - Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu OSP Lubliniec Państwowa Straż Pożarna

Skład reprezentacji : Mariusz Maciów, Krzysztof Zbączyniak, Karolina Widera, Piotr Widera


"Twój dom”
Wanda Chotomska

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze -
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.