Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Pierwsza na Europie, druga na świecie Uchwalony 3 maja 1791 roku akt prawny był pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska. Ta "ustawa rządowa" zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. Przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Reprezentacja naszego Hufca uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, oraz złożyła wiązankę pod pomnikiem na Cmentarzu Wojskowym.

Również w Oleśnie odbyły się dziś uroczystości związane z dniem 3 maja Delegacja harcerzy 3 Szczepu Feniks wsparta obecnością komendanta i skarbnik hufca wzięła udział w Mszy świętej oraz apelu na cmentarzu. Dopisała przepiękna pogoda, nastrój i humory. Na zdjęciu harcerze i komenda wraz z burmistrzem miasta Sylwestrem Lewickim i lokalnymi dowódcami jednostki wojskowej, straży pożarnej i policji.