Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Wczoraj w ramach działań Kręgu Instruktorskiego i Starszyzny ISKRA im. Natalii Jasińskiej działającego w hufcu ZHP Lubliniec na zaproszenie Pani Elizy Petryk, nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach była komendantka hufca Iwona Legencka przeprowadziła prawie dwugodzinne spotkanie z uczniami jednej z klas tej szkoły. Dzieci w harcerski sposób bawiły się, pracowały, poznawały historię harcerstwa oraz symbole, poznawały wartości jakimi kierują się harcerze w codziennym życiu. Gromkie Czuwaj! - by nie działa się krzywda, rozbrzmiewały w cudownym miejscu szkolnym, pełnym słońca i zieleni i otaczającej przyrody. Nauka przez zabawę, praca w małych grupach, obrzędowość.. To namiastka tego wszystkiego co tkwi w harcerstwie, dzieci z uśmiechem i radością spędziły czas. Bardzo dziękujemy za zaproszenie druhny Iwony oraz przychylności tamtejszej Pani Dyrektor Bożenie Konarskiej - Markiewicz za możliwość miłego spędzenia czasu w harcerski sposób Czuwaj!

Coś