Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Prezentujemy kolejną pracę plastyczną, wykonaną przez druhnę Paulinę Kędzie - w ramach projektu "Ocalić od zapomnienia". Tym razem druhna narysowała druha Konrada Mańkę.

Coś