Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Wczoraj w Oleśnie z okazji organizowanych w mieście Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się Gra Terenowa. Organizatorami gry byli 3 Szczep "Feniks" wraz z Urzędem Miasta Olesno. Gra nosiła nazwę "Mury, Bramy, Kramy", a zadania przygotowane na trasie dotyczyły historii, topografii i zabytków miasta. W Grze wzięło udział 5 patroli. Po spacerze ulicami miasta, pokonanych wyzwaniach na uczestników czekał pyszny poczęstunek oraz nagrody. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta za współpracę oraz harcerzom z drużyn "Sokoły, "Incognito" i "Wagabunda" za obecność.
 
Czuwaj
 
(aby zobaczyć całą relację zdjęciową kliknij w zdjęcie poniżej)

Coś