Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

 

18 sierpnia na grobie druha Mariana Ożarowskiego w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca Lubliniec złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pamięci druha Zuzanna Pradela i druh Błażej Widera. Pamiętamy