Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Nieść chętna pomoc bliźnim to nasze zadanie 😊 Dzięki inicjatywie drużynowej 48 DW Wagabunda z 3 Szczepu Feniks w Oleśnie pwd. Marty Dembowskiej podjęliśmy się uczestnictwa w akcji Szlachetną Paczka. Mobilizacja i gorące serca wielu ludzi pozwoliły nam dziś zebrać mnóstwo rzeczy i przygotować paczki świąteczne dla rodzin w potrzebie. Pełni dumy dziękujemy druhnie za pomysł, wszystkim, którzy nas wsparli za zaangażowanie i pomoc oraz dobre serce.
Pomagajmy!

Coś