Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Hacerze naszego hufca wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zarówno w Lublińcu jak i w Oleśnie wzięli udział w koncercie muzycznym podczas zbiórki, a także można było ich spotkać z puszkami na ulicach miasta. Jeśli chodzi o pomaganie na nas zawsze można liczyć!