Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

11 maja w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się seminarium historyczne, którego temat brzmiał: Współpraca zainteresowanych historią harcerstwa z Komisją Historyczną Chorągwi Śląskiej. Podczas spotkania druhna Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP Anna Peterko wręczyła złote sznury chorągwiane członkom prezydium Chorągwianej Komisji Historycznej, do której został powołany druh naszego hufca pwd. Bartek Zbączyniak. Jesteśmy ogromnie dumni ze wspaniałej pasji druha Bartka, gratulujemy i życzymy powodzenia!